Napędy i sterowanie płynowe

Planowane są dwie edycje (2013/14 i 2014/15) studiów podyplomowych z zakresu napędów i sterowania płynowego, w każdej weźmie udział 15 osób. Każda edycja będzie obejmowała dwa semestry studiów, na których będą prowadzone zajęcia z następujących bloków tematycznych:

 1. Hydraulika.
 2. Pneumatyka.
 3. Elektropneumatyka.
 4. Elektrohydraulika.

Uzupełnieniem zajęć dydaktycznych będą zajęcia praktyczne, w postaci wizyt studyjnych w czterech przedsiębiorstwach w wymiarze 12 godzin dla każdego z przedmiotów.

FORMY ZAJĘĆ:

 • Wykłady, prezentacje multimedialne
 • Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach
 • Laboratoria praktyczne ze wsparciem technicznym pracowników PK
 • Laboratoria/projekty z wykorzystaniem platformy mobilnej (tablet-serwer-stanowisko/baza danych)

Pomoce:

 • Mini skrypty, handouty
 • Wprowadzenia do ćwiczeń laboratoryjnych – instrukcje
 • Baza pomocy literaturowych
 • Konsultacje wykładowców

PROGRAMY W ZAKRESIE HYDRAULIKI nakierowane na uzyskanie potwierdzenia umiejętności określonych przez CETOP – „dyplom europejski”

 • PROGRAMY W ZAKRESIE HYDRAULIKI SIŁOWEJ (H1): RE 2004/01.06 – H
  Poziom zawodowy (paszport) CETOP 1
 • PROGRAM W ZAKRESIE HYDRAULIKI PRZEMYSŁOWEJ I ZWIĄZANYCH Z NIĄ UKŁADÓW STEROWANIA  (IH2): CETOP RE 2004/03 – H
  Poziom zawodowy (paszport)  CETOP 2
 • PROGRAM W ZAKRESIE HYDRAULIKI PRZEMYSŁOWEJ I ZWIĄZANYCH Z NIĄ       UKŁADÓW STEROWANIA  (IH3): CETOP RE 2002/02 – H
  Poziom zawodowy (paszport) CETOP 3
 • PROGRAM W ZAKRESIE HYDRAULIKI MOBILNEJ (MH2): RE 2004/02.06 – H
  Poziom zawodowy (paszport)  CETOP 2
 • PROGRAM W ZAKRESIE HYDRAULIKI MOBILNEJ (MH3): RE 2002/01 – H
  Poziom zawodowy (paszport) CETOP 3

PROGRAMY PNEUMATYKI nakierowane na uzyskanie potwierdzenia umiejętności określonych przez CETOP – „dyplom europejski”

 • PROGRAMY PNEUMATYKI  (P1): RE 2004/06.06 – P
  Poziom zawodowy (paszport) CETOP 1
 • PROGRAM PNEUMATYKI  (P2): RE 2004/05.06 – P
  Poziom zawody (paszport) CETOP 2
 • PROGRAM PNEUMATYKI I UKŁADU STEROWANIA  (P2): RE 2004/04.06 – H
  Poziom zawodowy (Paszport) CETOP 3

Nabór na studia zostanie uruchomiony na miesiąc przed rozpoczęciem studiów tj. na przełomie sierpnia i września 2013. Regulamin Rekrutacji oraz pełna dokumentacja aplikacyjna zostaną udostępnione na stronie www oraz w Biurze Projektu.

Image courtesy of stockimages / FreeDigitalPhotos.net