Spawalnictwo

Planowane są trzy semestry studiów pn. "Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik". Będą one obejmowały:

 • Blok I: Procesy spawalnicze i wyposażenie technologiczne
 • Blok II: Materiały i ich zachowanie podczas spawania
 • Blok III: Konstrukcje i proj.
 • Blok IV: Procesy wytwarzania i organizacja produkcji spawalniczej
 • Specjalistyczny jęz. angielski - słownictwo z zakresu tematyki spawalniczej.

W ramach ostatniego semestru studiów podyplomowych zostały zaplanowane dwa wyjazdy studyjne (wstępnie planowane do Rzeszowa), w ramach których uczestnicy będą mogli zapoznać się z nowoczesnymi technikami spawalniczymi oraz organizacją całości procesu w nowoczesnych zakładach przemysłowych. W podziale na mniejsze zespoły uczestnicy będą również uczestniczyć w zajęciach praktycznych przeprowadzanych na miejscu.

FORMY ZAJĘĆ:

 • Wykłady, prezentacje multimedialne
 • Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach
 • Laboratoria praktyczne ze wsparciem technicznym pracowników PK
 • Laboratoria/projekty z wykorzystaniem platformy mobilnej (tablet-serwer-stanowisko/baza danych)

Pomoce:

 • Mini skrypty, handouty
 • Wprowadzenia do ćwiczeń laboratoryjnych – instrukcje
 • Baza pomocy literaturowych
 • Konsultacje wykładowców

Nabór na studia zostanie uruchomiony na miesiąc przed rozpoczęciem studiów tj. na przełomie sierpnia i września 2013. Regulamin Rekrutacji oraz pełna dokumentacja aplikacyjna zostaną udostępnione na stronie www oraz w Biurze Projektu.

Image courtesy of stockimages / FreeDigitalPhotos.net